Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

#beyou


Hồi 10 tuổi không biết mình muốn trở thành gì.
15 tuổi muốn trở thành cô nọ thầy kia.
20 tuổi muốn trở thành nhân vật trong cuốn sách nọ cuốn sách kia.
25 tuổi chỉ muốn làm mình.
Được sống cuộc đời của mình, không lệ thuộc ai từ ý nghĩ đến cảm xúc.
Không vay mượn dù chỉ một câu nói, không nhặt nhạnh ý tưởng đây đó để trang trí cho mình.
Sống đúng lứa tuổi. Ở đúng chỗ dành cho mình. Không sùng bái gì kể cả sách vở.
Làm được vậy thật sự rất khó.
Khó, nhưng đáng.
Đó mới gọi là tự do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

loại giáo viên bỉ ổi

Học sinh không biết làm cái nọ cái kia âu cũng là chuyện bình thường. Học sinh chưa ngoan, đạo đức chưa tốt, mình còn sửa kịp. Bởi thế mới s...