Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

#beyou


Hồi 10 tuổi không biết mình muốn trở thành gì.
15 tuổi muốn trở thành cô nọ thầy kia.
20 tuổi muốn trở thành nhân vật trong cuốn sách nọ cuốn sách kia.
25 tuổi chỉ muốn làm mình.
Được sống cuộc đời của mình, không lệ thuộc ai từ ý nghĩ đến cảm xúc.
Không vay mượn dù chỉ một câu nói, không nhặt nhạnh ý tưởng đây đó để trang trí cho mình.
Sống đúng lứa tuổi. Ở đúng chỗ dành cho mình. Không sùng bái gì kể cả sách vở.
Làm được vậy thật sự rất khó.
Khó, nhưng đáng.
Đó mới gọi là tự do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đưa ý kiến cá nhân khi làm việc chung

Gần đây có dịp cộng tác với đồng nghiệp trong một dự án, mình học được nhiều kinh nghiệm. Trong đó thay đổi đáng nói nhất là mình đã biết cá...